FORGOT YOUR DETAILS?

TaT

Motor de Cartes

Jocs de taula on les accions es determinen mitjançant l'ús de cartes, les quals fixen què i quan es poden fer amb les accions del joc.

TOP